16 novembre 2009

S’INICIA LA VACUNACIÓ DE LA GRIP A

Aquest dilluns comença la campanya de vacunació contra la grip A. S’administrarà de manera gratuïta als centres d’atenció primària i de forma voluntària als grups de risc que són malalts crònics, dones embarassades i personal sanitari i dels serveis públics essencials, entre altres.

Aquest dilluns s’ha iniciat la vacunació de la grip A. La grip A és produïda per un virus nou, per la qual cosa les persones no tenim protecció natural o immunitat, i molt contagiós.

Això significa que, encara que normalment és una malaltia lleu que es cura en pocs dies moltes persones tenen el risc de contraure aquesta grip, i algunes persones, poques, poden patir una grip greu i hauran de ser hospitalitzades.

Els grups de persones que s’han de vacunar són: persones majors de 6 mesos que pateixin determinades malalties que fan que tinguin un risc alt de complicacions derivades de la infecció com ara malalties cròniques pulmonars, cardiovasculars, hepàtiques, malalties renals, asplènia (falta de melsa), diabetis, immunosupressió, anèmia o hemoglobinopatia moderada o greu o malalties neuromusculars greus (esclerosi múltiple o altres).

També s’han de de vacunar persones amb obesitat mòrbida, menors de 18 anys que reben tractament de llarga durada amb àcid acetilsalicílic, embarassades, professionals de la salut i sociosanitaris i persones que treballen en serveis d’emergència i protecció civil (bombers, policia, etc.).

La vacuna s’administrarà gratuïtament als centres d’atenció primària.