16 abril 2012

Projecte EUMED CITIES 2010-2012

Projecte EUMED Cities “model d’intervenció per l’acció comunitària”

Amb motiu de la participació de l’Ajuntament de Barcelona en el Projecte EUMED Cities “Modeld’intervenció per l’acció comunitària” on durant més de dos anys ha estat treballant amb els Ajuntament de Tànger, Fez (Marroc) i Ghobayré (Líban), han estat editats un document i un vídeo. Podeu accedir ja al contingut del vídeo a l’enllaç especificat a sota.