POBLE-SEC PER A TOTHOM

Poble-sec per a tothom agrupa el conjunt de projectes socials impulsats des de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, que tenen la finalitat d’afavorir la convivència al barri i treballar per la inclusió social. Poble-sec per a Tothom va néixer al Novembre del 2001 fruit de l’esforç de persones i entitats que observen la necessitat d’impulsar i realitzar un treball comunitari al Poble-sec, per ajudar a cobrir mancances que podrien generar una forta problemàtica social, potenciant la participació ciutadana i el treball en xarxa.
 
Activitats realitzades
Poble-sec per a Tothom treballa, actualment, d’acord a 3 àmbits d’actuació: Infància, Adults i Gent Gran així com la gestió d’actuacions municipals d’acord com es detalla a continuació:
 
ÀMBIT INFÀNCIA
ESPAI DE LA INFÀNCIA
L’Espai de la Infància és un espai de convivència socioeducativa, destinat a infants de 7 a 12 anys que per les seves condicions específiques necessiten reforç escolar i educació en valors. Actualment l’Espai de la Infància, que es posà en funcionament al setembre de 2001, disposa de 30 places. Els infants beneficiaris d’aquest servei són derivats majoritàriament d’escoles públiques del barri, tot i que també d’ altres estaments com Serveis Socials, CESMIJs (Centres de Salut Mental Infanto – juvenil). Tot aquest procés de derivació s’estableix sota la base d’un treball de coordinació que es desenvolupa amb la majoria del agents socioeducatius que intervenen en l’àmbit de la infància treballant amb cada infant a partir dels PSEI: Projecte Socio Educatiu Individualitzat.
Des de l’Espai de la Infància promovem una intervenció comunitària basada en la corresponsabilitat i l’esforç compartit de tots els agents que intervenen en l’educació dels infants del barri: la família en primer lloc, els equips docents, les entitats de lleure i les administracions públiques.
 
ÀMBIT ADULTS
PLA D’ACOLLIDA POBLE-SEC PER A TOTHOM
El Pla d’ Acollida Poble-sec per a Tothom és una estratègia que es composa d’un seguit d’actuacions, serveis i activitats orientades a millorar el procés d’ acollida de persones nouvingudes, principalment, i per a totes aquelles persones que pateixen dificultats d’inserció sociolaboral.
El projecte vol arribar a aquest objectiu a través de 4 eixos fonamentals d’intervenció: la informació i assessorament, la formació, el suport a la inserció i la participació. Emmarcades en aquests quatre eixos es duen a terme les activitats d’assessorament sociolaboral i jurídic, les activitats formatives, activitats d’inserció i prospecció (cerca de possibles ocupadors), i activitats que dinamitzin la participació en el barri per afavorir la creació i l’enfortiment de xarxes socials i relacionals. Considerem que aquesta inserció normalitzada i la participació són una línia estratègica bàsica per a la cohesió social i que aquesta cohesió es basa en dos principis fonamentals que són la igualtat d’oportunitats i de condicions.
 
ÀMBIT GENT GRAN
ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN
Acompanyament a la gent gran és un projecte adreçat a persones grans amb problemes de mobilitat que es troben en situació de solitud i aïllament amb la finalitat d’afavorir la seva qualitat de vida oferint-los suport afectiu, companyia, distracció i un espai on se sentin útils amb dinàmiques que afavoreixen l’autonomia personal i la creació de vincles socials. Si sumem l’augment de l’esperança de vida, l’envelliment de la població, la tendència creixent de persones amb discapacitat i els canvis dels models familiars, ens trobem que cada vegada hi ha més persones grans que es troben soles. Aquest projecte està orientat a dinamitzar aquesta dimensió afectiva i relacional de la Gent Gran amb la vida quotidiana del seu barri.     L’atenció es fonamenta en acompanyar i donar suport en el propi domicili a persones que tenen problemes de mobilitat i passen la major part del temps en soledat. És un projecte col·lectiu que requereix un treball d’equip entre tots els agents socials del barri que treballem conjuntament per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans que pateixen diverses afeccions psicològiques o psicosocials oferint-los suport afectiu, companyia, distracció i un espai on se sentin útils.
 
 
 
GESTIÓ D’ACTUACIONS MUNICIPALS
LA CUINA DEL MÓN
La Cuina del Món és un projecte del Districte de Sants-Montjuïc de l’Ajuntament de Barcelona,que Poble-sec per a Tothom gestiona des de fa 7 anys. Es tracta d’una trobada intercultural que utilitza la cuina com a mitjà d’apropament a les diferents cultures que conviuen al barri del Poble-sec. Alhora s’aprofiten els recursos per millorar les possibilitats d’inserció sociolaboral de les persones participants. Amb aquest objectiu es realitza un curs de Tècniques de Cuina i es propicia la seva intervenció en les activitats del barri.
 
           

 

 


SI T'AGRADA COMPARTEIX
No hi ha serveis per mostrar