8 gener 2015

Pla d’usus del poble-sec

INFORMACIO SOBRE EL PLA D’USOS DEL POBLE-SEC
Actualment el barri està immers en la realitzaciò d’un pla d’ordenació urbanística dels establiments de concurrència pública (bars, restaurants, etc.) que es denomina “pla d’usos”
La Coordinadora (junt amb altres entitats i col·lectius) forma part del Grup Impulsor del Pla. La intenció d’aquest Grup Impulsor és obrir el debat al màxim de ciutadans i entitats interessades per mitjà d’una participació real i efectiva.

Detall d’àmbits de planejament