6 novembre 2012

PLA BUITS URBANS

El Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) és un programa que posa diversos emplaçaments de la ciutat de Barcelona a l’abast de les entitats ciutadanes per tal que hi puguin desenvolupar activitats d’interès social, amb caràcter temporal (un any prorrogable a tres).

Podeu ampliar la información seguint el vincle del web adjunt.