17 desembre 2010

MODIFICACIONS A LA TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER 2011

L’Ajuntament de Barcelona ha introduït una sèrie de millores en el procés de subvencions que afecten la convocatòria general per a la realització d’activitats i serveis de districte i ciutat.

Aquestes millores pretenen simplificar el lliurament de la documentació en el moment de la sol·licitud i escurçar els terminis d’atorgament de les subvencions.

Aquestes millores comporten algunes modificacions en el calendari i en el procés que es venia desenvolupant fins ara, i per tant, com a potencials beneficiaris, us afecten determinats aspectes.

Consulteu les modificacions a l’enllaç que us adjuntem.