26 gener 2011

LES AJUDES PER A LA SETMANA DE VACANCES D’HIVERN ES PODEN DEMANAR FINS EL 28 DE GENER

Des de dilluns, 17 de gener, i fins al proper 28 de gener (ambdós inclosos) s’obre el termini d’inscripcions perquè totes les famílies que ho sol·licitin i que reuneixin els requisits puguin demanar ajudes econòmiques per participar en les activitats que s’organitzen durant la setmana de vacances d’hivern.

La sol·licitud per demanar ajudes i beques seguirà el calendari següent:

– Del 17 al 28 de gener: el full de sol·licitud degudament emplenat (que s’ha d’haver recollit prèviament i haver fet la preinscripció a l’entitat homologada que organitza l’activitat) i amb la documentació que s’indica, s’ha de portar al punt de tramitació d’ajudes ubicat a cada districte.

-14 de febrer: publicació de la llista provisional dels beneficiaris a cada districte.

-Del 14 al 16 de febrer: període de reclamacions a cada districte.

-21 de febrer: publicació de la llista definitiva a cada districte.

-Del 21 al 24 de febrer: inscripció de beneficiaris d’ajuda econòmica a l’entitat triada.

Les ajudes del districte de Sants-Montjuïc es tramiten al carrer Creu Coberta, 104.