26 setembre 2012

LA FORMIGA. CURSOS

La Formiga programa un nou cicle de cursos professionalitzadors en els àmbits de la mediació intercultural. la inserció sociolaboral i l’acollida de persones nouvingudes

L’Associació sociocultural La Formiga ha programat un cicle de cursos professionalitzadors en l’àmbit de la mediació intercultural, la inserció sociolaboral i l’acollida de persones immigrades, adreçats a professionals de l’àmbit social així com a persones interessades en adquirir-ne competències. Els cursos, que es duran a terme en els mesos d’octubre i novembre a la seu de l’entitat (c. Elkano, 74) busquen fomentar l’assoliment de competències de gestió de la interculturalitat per part de la societat i afavorir l’ocupabilitat de les persones que treballen o volen treballar en aquests àmbits. Per tal de facilitar la participació de persones en situacions de més vulnerabilitat social, l’entitat ofereix descomptes a diversos col•lectius, com persones a l’atur o pertanyents a famílies nombroses o monoparentals.

Les inscripcions ja estan obertes per als següents cursos:

1. Tècnic d’Inserció Sociolaboral (20 hores)
Dates: 22 d’octubre al 12 de novembre. Dilluns i dimecres de 17:00 a 20:30 hores.

Descripció: Curs introductori sobre orientació laboral que vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió.

Continguts:
1. El procés d’Orientació Laboral:, Motivació, l’autoestima a l’Orientació laboral i a la Inserció Laboral, les competències professionals, l’objectiu professional l’itinerari d’orientació.
2. Eines de recerca de feina: el currículum vitae, la carta de presentació, l’entrevista de feina, el paper de les TICS aplicades als processos d’orientació i inserció laboral.
3. Polítiques actives d’ocupació: Pla de Desenvolupamnet de les Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya ( 2012-2013).
4. Orientació i inserció de col•lectius específics: joves, dones, aturats de llarga durada, persones immigrades, persones discapacitades.
5. Experiències d’inserció a entitats socials. Entitat a confirmar.

Preu: 120 euros.
Descomptes: 10 % amb Carnet Jove (108 euros). 100 euros per persones a l’atur, famílies monoparentals i famílies nombroses, exalumnes i voluntariat de La Formiga.

2. Mediació Intercultural: Teoria i Pràctica (32 hores)
Dates: 26 octubre-17 novembre. Divendres de 17:00 a 21:00 i dissabtes de 10:00 a 14:00 hores

Descripció: Curs orientat a facilitar els fonaments teòrics i les eines metodològiques necessàries per iniciar-se en la mediació en contextos interculturals. Es combinaran els continguts teòrics amb dinàmiques i treball de casos pràctics, amb la intenció de capacitar als alumnes per conèixer i aplicar les diferents tècniques que intervenen en els processos de mediació interpersonal i intercultural.

Continguts:
1. La comunicació: La relació. Aspectes, àmbits i moments de la relació. Definició, objectius, components. Sistemes sensorials. Regim de mediació. Nivells lògics. Comunicació intercultural. Llenguatges. Index de referència.
2. Competències interculturals: descentració, prejudicis, estereotips, imatges guies, aproximació al marc referencial de l’altre, espai comú. Mediar i/o negociar. Condicions prèvies.
3. Àmbits on es desenvolupa la mediació.
4. Principis de la mediació. Procés, itinerari i glossari.
5. Perfil de la figura mediadora, rol i funcions, coneixements, habilitats i actituds.
6. Disseny i avaluació d’un procés d’intervenció per part dels alumnes, a partir d’un cas pràctic proposat a classe. Observació de les fases, procés, rol i funcions del mediador.
7. Exposició i reflexió dels casos treballats en grup durant el curs.

Preu: 180 euros.
Descomptes: 10 % amb Carnet Jove (108 euros).
160 euros per aturats, famílies monoparentals i famílies nombroses, alumnat i i voluntariat de l’entitat.

3. Agents d’Acollida (20 hores)
Dates: 12 al 29 de novembre. Dilluns i dijous de 17:00 a 20:30 (2 sessions de 17:00 a 20:00)

Descripció: Curs orientat a oferir informació sobre el context sociopolític, el marc legal d’actuació, les funcions dels agents d’Acollida i les metodologies emprades pels serveis d’Acollida als diversos serveis municipals.

Continguts:
1. Marc d’actuació: La Llei catalana d’Acollida.
2. Immigració i Societat: fluxos i polítiques migratòries. El mercat laboral. L’Estat del Benestar. 3. Marc legal: La Llei d’Estrangeria.
4. Models de Serveis d’Acollida. Experiència de l’Ajuntament de Mataró.
5. Metodologia dels Serveis d’Acollida. Adaptació als diferents perfils.
6. Polítiques locals d’integració i acollida. Gestió del padró, accés a servei públics, legislació sobre centres de culte, projectes d’acollida i integració.

Preu: 120 euros.
Descomptes: 10 % amb Carnet Jove (108 euros). 100 euros per aturats, famílies monoparentals i famílies nombroses, alumnat i i voluntariat de l’entitat.

Inscripcions: ompliu la butlleta d’inscripció que trobareu a www.laformiga.org, apartat cursos, i envieu-la a info@laformiga.org com a màxim fins una setmana abans de l’inici dels cursos juliol. Si teniu qualsevol dubte o consulta, també ens podeu trucar al 39 443 82 07 escriure un mail a info@laformiga.org.

Document: foto (51.37 kb)