6 juny 2013

LA FORMIGA CURSOS D’ESTIU

[Cursos] La Formiga ESTIU/2013

:: Inscripcions obertes ::

● TIC PER L’ORIENTACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL (9 h ) Darreres places!
Dates: 17, 19, 21 de juny

Horari: 17 a 20 hores.
Descripció: S’abordaran en profunditat les eines i recursos que la societat de la informació posa a l’abast dels Orientadors i Insertors Sociolaborals.

Preu: 74 € | 100% bonificable per treballadors en actiu

Continguts:

Recerca tradicional vs recerca 2.0.
Eines de recerca del segle XXI.
Xarxes socials i el seu paper en la recerca de feina (Facebook, LinkedIn, Twitter)
Recursos per a la orientació i la inserció: Treure partit al web.
Portals de recerca de feina

● TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL (20 h) INTENSIU JULIOL
Dates: De l’1 al 15 de juliol.
Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 21 hores.
Descripció: Curs introductori a les tècniques d’orientació i inserció sociolaboral, orientat a proporcionar les eines i tècniques necessàries per exercir les funcions pròpies d’aquesta professió.

Preu: 120 € | Descomptes: 20 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga | 108 € amb Carnet Jove | 100% bonificable

Continguts:

1. Polítiques actives d’ocupació.

2. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. L’objectiu professional. Motivació i autoestima en el proces d’Orientació i Inserció laboral.
3. Les competències professionals.
4. Tècniques de recerca de feina. Portals d’Internet, xarxes socials i eines 2.0 per a la recerca de feina.
5. Acompanyament en la recerca de feina a col·lectius de difícil inserció: Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat.

● TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL (20 HORES) INTENSIU JULIOL
Dates: Del 9 al 27 de juliol

Horari: Dimarts i Dijous de 17 a 21 h

Professorat: Elizabeth U. Pinillos, Gull Syed i Mohamed Essahli.

Descripció: Aquest curs intensiu vol oferir formació sobre les principals tècniques i procediments de mediació en contextos interculturals, així com de resolució de conflictes comunitaris, proporcionant a l’alumnat les eines necessàries per tal d’afrontar amb èxit les situacions en què es requireixi una mediació.
Preu: 120 € | Descomptes: 20 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga. 10%amb Carnet Jove| Curs 100% bonificable

Continguts:

1. EINES PER TREBALLAR A LA MEDIACIÓ. Enquadrament, Enfocaments del procés de mediació,L’espai de la mediació, les funcions de l’espai de mediació: Com un recurs que facilita la connexió personal: Com un recurs per a generar confiança. Comprensió i narratives, percepció i narratives, legitimació, re enquadraments.

2. DEFINICIÓ DE LES TÈCNIQUES . Micro, mini, tècniques i macro tècniques. Entrevistes: individuals i en triangle. Eines per legitimar i enquadrar, Els nivells del treball de mediació, L’estil d’interacció del mediador.

3. MICRO i MINI TÈCNIQUES: Experiències i treball amb casos. (Comunitat magrebina)

4. TÈCNIQUES. La construcció d’una història alternativa.

5. MACROTÈCNIQUES: El procés de la trobada de mediació. Experiències i treball amb casos. (Comunitat pakistanesa)

6. ENTREVISTES: Individuals i en triangle.

● INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL AMB LA GENT GRAN (24 HORES)

Dates: Del 3 al 19 de juliol
Horari: Dimecres i Divendres de 17:00 a 21 hores.

Descripció: Aquest curs es dirigeix a persones que vulguin iniciar-se professionalment com a animadors de lleure per a la gent gran, tant de persones actives com d’aquelles amb una autonomia limitada.

Preu: 145 € | Descomptes: 20 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris de l’àmbit de Gent Gran i exalumnes de La Formiga 10 amb Carnet Jove | Curs 100% bonificable

Continguts

El procés d’envelliment actiu.
Tècniques d’estimulació física.
Habilitats psicomotrius.
Treball amb música.
Tècniques d’Estimulació cognitiva.
Organització d’activitats de lleure amb la gent gran.

● AGENTS D’ACOLLIDA. CIUTADANIA I INTERCULTURALITAT

Dates: Del 2 AL 18 DE JULIOL.

Horari: Dilluns i dijous de 17 a 20:20 hores.
Descripció: Curs orientat a oferir informació sobre el context sociopolític, el marc legal d’actuació, les funcions dels agents d’Acollida i les metodologies emprades pels serveis d’Acollida als diversos serveis municipals.
Preu: 120 € | Descomptes: 20 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses o monoparentals, voluntaris i exalumnes de La Formiga| 10% amb Carnet Jove | Curs 100% bonificable

Continguts:

Marc jurídic de l’Acollida: Estatut d’Autonomia, Pacte Nacional per la Immigració, Llei d’Acollida i Reglament.
Immigració i societat. Polítiques locals d’integració i acollida. .
Marc legal: la Legislació d’Estrangeria.
Concepte i Metodologia de l’Acollida. La figura de l’Agent d’Acollida. Experiències locals: Barcelona.
Models de Serveis d’Acollida. Experiències locals II.
Polítiques locals d’Acollida i Acomodació. Gestió del padró, accés als serveis municipals, regulació de centres de culte religiós, informes d’arrelament i integració social, participació ciutadana.

INSCRIPCIONS
Per inscriure-us, escriviu a info@laformiga.org o bé truqueu-nos al 93 443 82 07, indicant el nom del curs al qual us voleu inscriure.
També podeu venir a veure’ns al c/Elkano, 74 baixos. Butlleta inscripció

La data límit per a les inscripcions acaba una setmana abans de l’inici dels cursos. Si us voleu bonificar la formació, contacteu-nos amb almenys 10 dies d’antelació.

Per a més informació, consulteu el web de La Formiga: www.laformiga.org