17 setembre 2012

JORNADA COOPERATIVISTES I ECONOMIA

La propera setmana iniciem les I Jornades
Cooperativistes i d’economia solidària al Poble Sec.

aquestes Jornades estan obertes als veïns i veïnes del nostre barri.

Comissió CooperaSec de l’Assemblea de barri