16 octubre 2017

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA -BUTLLETÍ NÚM. 69

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ens dóna a conèixer les seves darreres novetats en el seu butlletí. El podeu llegir, si seguiu el vincle del web adjunt.