21 octubre 2012

EL P.I.A.D DE SANTS-MONTJUIC ESTRENA LOCAL

El Punt d’Informació i Atenció a les Dones del districte de Sants-Montjuïc canvia de local i es trasllada al mateix edifici que el Centre de Serveis Socials Cotxeres de Sants, des d’on podrà donar un millor servei a les seves usuàries. La Regidoria de Dona i Drets Civils ha augmentat 30.000 euros el pressupost destinat als deu centres de la ciutat.

El Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) del districte de Sants-Montjuïc ha canviat d’ubicació i s’ha traslladat des de la plaça del Sortidor fins a l’edifici del Centre de Serveis Socials Cotxeres de Sants, situat a la Carretera de Sants, 79-81.

Les noves oficines són més àmplies i permeten una millora del servei i una major dignificació de l’espai tant per les usuàries com per les tres treballadores del servei.

A més, aquest trasllat al barri de Sants també suposa una millora en l’accés de les dones del districte, tot i que per assegurar l’accés de les persones d’altres zones, les activitats grupals i comunitàries es continuaran fent alternativament en els diferents barris de Sants-Montjuïc.

Aquest PIAD va atendre l’any passat a 196 dones diferents, i en el primer semestre del 2012 han estat 103. El serveis més demandats són el d’assistència jurídica i la participació en grups i tallers.

Un centre a cada districte

Els PIAD són uns serveis de la Regidoria de Dona i Drets Civils, oberts a totes les dones que precisen d’informació, orientació i atenció, de forma individual, grupal o comunitària. Promouen l’autonomia, participació i associacionisme de les dones, i donen suport a les accions específiques de prevenció, sensibilització i detecció precoç de situacions de discriminació i violència vers les dones.

De la mateixa manera, els deu PIADs que hi ha a la ciutat, un a cada districte, fomenten el treball en xarxa i es coordinen amb la resta de serveix d’atenció. Durant el 2011, el total de centres van atendre un total de 2.210 dones, mentre que l’any 2010 van ser 2.074.

La regidoria ha augmentat 30.000 euros el pressupost destinat als PIADs, arribant fins els 697.415,35 euros per aquest any. Així, el pressupost total destinat als serveis i recursos en matèria de violència masclista és de 3,5 milions d’euros.

Malauradament darrera d’aquesta millora, el Poble-sec perd un altra equipament de districte com ja va pasar amb el tancament de l’oficina d’habitatge del carrer blai.
Amb aquesta perdua el barri continua la separació física, peró tambè mental de la resta del districte.