Documents

13 març 2015

DIAGNOSI DE LES SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS

Elaborat pel CAB, amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Es tracta d’un anàlisi en profunditat de tots els aspectes relacionats amb la convocatòria per al 2014 d’aquesta línia de subvencions municipals dirigida especialment a entitats sense ànim de lucre.

18 novembre 2014

Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015

Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur
a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils, participació i
associacionisme, medi ambient, immigració, civisme i convivència, benestar animal,… [ Llegir més ]

14 juny 2014

NORMATIVA ESDEVENIMENTS

Seguretat jurídica: Garantir el compliment de la normativa
legal vigent
– Complir la normativa.
– Responsabilitat.
• Simplificar: més simple, menys complex. Facilitar l’activitat i
“posar les coses fàcils”: tramitació en un únic document.
• Fixar procediment homogeni per a tota Barcelona.
• Procés de treball coordinat i col·laboració.

64 Elements trobats
%d bloggers like this: