24 abril 2010

CONSTITUIDA LA COMISSIÓ REGULADORA DEL CODI ÉTIC DE LES ASSOCIACIONS

El pasat 20 d’abril, al Viver d’Associacions, es va constituir la nova Comissió Reguladora del Codi ètic de les Associacions de Barcelona. Aquesta Comissió la formen 7 persones provinents de diferents àmbits associatius, a més de tres experts assessors. El seu mandat es per quatre anys i serà presidida per la Sra. M. Assumpció Vilà.
La Coordinadora anima totes les entitats del barri a formar part de les entitats que tenen el codi Étic.
La Coordinadora d’Entitats és una de les entitats de la ciutat que té el Codi Étic.