21 octubre 2012

CONSELL DE CIUTAT: DICTAMEN PRESSUPOSTOS I ORDENANCES 2012

El dictamen aprovat el passat 12 de setembre pel Plenari i la posterior resposta del govern municipal està disponible a la col·lecció de documents editats en format electrònic pel Consell de Ciutat.
Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 2012

En els propers mesos editarem el dictamen de la organització dels òrgans de participació i també els dictàmens del procés participatiu i de continguts del Programa d’Actuació Municipal 2012-2015.

Document: Document del Dictamen (267.15 kb)