15 febrer 2012

BONA FEINA AL FÒRUM DEL POBLE-SEC

Font: El3.cat

El grup de recerca de migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona va organitzar dissabte al centre cívic del Sortidor un fòrum de debat sobre el Poble-sec, com un pas més en l’estudi que estan realitzant sobre el barri. El fòrum forma part d’un projecte europeu que s’està fent a diverses ciutats de diferents països. De cada una se n’escullen dos barris a priori força diferents que s’estudien i es comparen. Així a Barcelona estan estudiant a més del Poble-sec el de la Sagrada Família. Una de les parts del projecte és fer un fòrum de debat perquè hi puguin assistir tots els veïns, ja sigui que viuen al barri o que hi treballen, per veure els punts de vista sobre les dinàmiques que s’hi estan donant els últims anys, explica Albert Mas, membre del grup de recerca.
Mas explica que el Poble-sec no està tant estudiat com d’altres barris de la ciutat, com per exemple el Raval però al mateix temps és molt interessant perquè el percentatge de població estrangera és bastant elevat i ha canviat bastant els últims anys. El fòrum ha estat un dels darrers passos en el procés de recollida d’informació, en què també s’han recollit i contrastat dades estadístiques, s’han fet entrevistes amb agents socials del barri, i s’ha fet un anàlisi de la premsa i dels mitjans de comunicació. Després dels fòrums la feina que els queda serà, principalment, d’analitzar totes aquestes dades.