26 abril 2013

16è CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR POBLE-SEC 2013

16è concurs de cartells de
Festa Major de Poble-sec 2013
Premi únic de
750€
per al cartell guanyador
Termini de presentació: del 10 al 27 d’abril de 2013
Lloc i horari de presentació:
Centre Cívic El Sortidor, Pl. del Sortidor,12; de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

BASES
La participació és oberta tant a professionals com a artistes no
vells. Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny, original i inèdit.
El format dels cartells serà de 22 cm d’ample x 44 cm d’alt, i s’ha de presentar en un suport rígid.
Cal incloure les frases “
Festa Major del Poble-sec” i “
del 13 al 21 de juliol 2013”.
Es tindrà en compte la inclusió en el disseny
d’algun motiu al·lusiu als20 anys de sardanes al Poble-sec .
Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que
permeti la fotorreproducció i la impressió en quatre colors. No
s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i vo
lums enganxats.
L’organització farà servir el cartell guanyador per a promocionar la Festa Major del Poble-sec sobre qualsevol format. L’organització es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva pel seu autor. El guanyador es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació. El cartell serà adaptat a la normativa municipal.
El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol in
cidència, i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l’organització, els quals no podran presentarse al concurs. El Jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs.
El termini de presentació d’originals serà del10 al 27 d’abril de
2013
. S’hauran de presentar al Centre cívic El Sortidor (pl. del
Sortidor, 12) de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
Els concursants podran actuar sota pseudònim. En qualsevol cas, hauran de lliurar l’obra juntament amb un sobre tancat on constin les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon, DNI).
El veredicte del concurs es farà públic durant la Mostra d’Entitats del Poble-sec que tindrà lloc el dissabte 1 de juny
. Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors del 9 al 20 de setembre al Sortidor de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases.